optical flare background

Cabonline Reporting Centre

Välkommen till Cabonlines redovisningscentral och ett smart sätt att hantera dina tömningar av körpass och enkla sätt att hantera dina besked. Från och med den 1 maj 2017 måste alla som har ett eller flera trafiktillstånd ansluta sig till en Redovisningscentral i samband med den årliga kontrollen av en taxameter, omprogrammering (id-byte) eller i samband med en ny- eller ominstallation av en taxameter.

Våra tjänster

Cabonline erbjuder redovisningscentral till samtliga Frogne- och Megtaxmätare som finns inom Cabonline koncernen, och för samtliga Digitaxmätare.

Priset för att vara ansluten till Cabonlines redovisningscentral är för närvarande 95 kr per fordon och månad. Redovisningscentralen kommer att ta ut avgifterna via taxibolagen. Taxibolagen tar i sin tur ut avgifterna från åkerier /partners.

Du som åkeri kan inte ansluta dig själv utan att ditt Taxiföretag /Fleet är anslutet. Kontakta din åkeriansvarige på ditt taxiföretag.

Du kan läsa om redovisningscentraler hos Transportstyrelsen.

Läs avtalet för taxiföretag/flotta eller för dig som är åkare

Om redovisningscentralen

Cabonline Reporting centre är en av transportstyrelsen certifierat företag för att agera Redovisningcentral på den svenska marknaden.

Vi erbjuder tömningslöningar till taxametersystemen Frogne, Structab och Digitax.

Cabonline Reporting centre är en bifirma till Digitax Scandinvaia AB och ingår i Cabonlinekoncernen.

Instruktionsvideor kring hur redovisningscentralen fungerar finns här.

Bli kund

Om du vill bli kund eller har frågor kontaktar du oss via e-post:

CabRC@cabonline.com