Taxi on the road

Samhällsnyttiga tjänster

För äldre, sjuka och unga kan transporter vara en utmaning, samtidigt som behoven är stora. Cabonline underlättar människors vardag genom att erbjuda bilburna transporttjänster som är säkra, tillgängliga och hållbara.

Som en betydande leverantör till den samhällsnyttiga trafiken, i form av till exempel färdtjänst och skolskjuts, vilar ett stort ansvar på oss som leverantör att hjälpa många människor att få en vardag som fungerar.

Företaget har mer än 25 års erfarenhet av att köra färdtjänst. Färdtjänst ställer till viss del andra krav på service, omtanke och kvalitet än privat- och affärsresor. Cabonline Sverige har en specifik utbildning för förare som kör färdtjänst. De utbildas i att kunna möta dessa resenärers speciella behov så som till exempel förståelse för villkoren för individer med funktionsvariationer samt kunskap och in- sikt om åldrandets påverkan på människans funktion, hörsel, syn, uppfattningsförmåga och trygghetsbehov.

Utöver färdtjänst består de offentliga upphandlade uppdragen av skolskjuts och rullstolstaxi. Dessa typer av uppdrag ställer höga krav på Cabonline och dess förare. Bolagets förmåga att erbjuda sådana transportlösningar skapar ett socialt värde i samhället. Genom att gruppen får fortsatt förtroende vid upphandlingar bekräftas företagets förmåga att leverera på denna typ av uppdrag.

Map

Vi är vana vid att köra människor från plats A till plats B, och vi kommer nu börja köra även matkassar, datorer, internpost, fredagsfika – you name it. Har du något du behöver få från en plats till en annan utan att ha möjligheten att köra den själv? Hör av dig till oss så hjälper vi dig.