Taxi on the road

Samhällsnyttiga tjänster

I rådande COVID-19 tider så är det viktigt att alla i samhället bidrar så mycket som möjligt där vi kan.​

Som en stor leverantör till den samhällsnyttiga trafiken i form av ex färdtjänst och skolskjuts så vilar ett stort ansvar på oss, Cabonline, att hjälpa många människors vardag att fortsatt fungera trots utmaningarna COVID-19 ställer oss inför. Då en taxibil fortsatt är ett av de säkrare färdmedlen i samhället idag ur smittspridningssynpunkt, så har vi funderat på vad vi på Cabonline kan göra för att dra vårt strå till stacken och få samhället att fortsätta rulla.

Map

Vi är vana vid att köra människor från plats A till plats B, och vi kommer nu börja köra även matkassar, datorer, internpost, fredagsfika – you name it. Har du något du behöver få från en plats till en annan utan att ha möjligheten att köra den själv? Hör av dig till oss så hjälper vi dig.