highway light

Hur du använder redovisningscentralen

Här kan du hitta information kring hur du använder dig av redovisningscentralen.

Grundförutsättningar för att kunna tömma in korrekt till Redovisningscentralen

  • Fordonet ska vara anmält i taxitrafik.

  • Fordonet ska vara taxameterbesiktigad.

  • Åkaren har anmält val av redovisningscentral hos Transportstyrelsen, för alla sina fordon.

  • Fordonet ska vara registrerat i Redovisningscentralen.

Skicka in körpass
Lagen säger att du skall tömma in körpass till Redovisningscentralen minst var 7:e dag. Vi hanterar tömningar från följande taxametrar Digitax F1+ & F4 , Frogne SYS2 & TM3, MegTax 300, 310 & 350.

Lägg till besked vid uppehåll
Lagen säger att du skall tömma minst var 7:e dag. Om ett fordon inte kommer tömma in körpass inom 7 dagar (pga fordonsproblem, semestrar etc) ska ett besked om att taxameter inte kommer användas registreras i redovisningscentralen. 
 Om du ska registrera ett besked klickar du på fordonets registreringsnummer – klicka på knappen ”Lämna besked”. Markera aktuellt start- och slutdatum i kalendern samt välj den anledning till beskedet som stämmer bäst in på situationen. Klicka därefter på knappen ”Spara”. Du kan inte registrera besked tidigare än dagens datum. Om ett körpass överförs till redovisningscentral inom den giltighetsperiod som anges i ett besked upphör beskedet att gälla.

Lägg till ett åkeri
Taxibolagets/flottans administratör ansluter de åkerier som tillhör flottan. I samband med att åkerierna registreras får varje åkare en inloggning till sitt åkeri i Redovisningscentralen. Inloggningsuppgifterna skickas ut automatiskt till åkarnas mailadress. Lägg till åkeri: Hantera Organisation – Klicka på knappen ”Skapa”.

Lägg till ett fordon
Installatören ansluter fordon i Redovisningscentralen. Taxibolagets/flottans administratör har även tillgång till att ansluta fordon i Redovisningscentralen. Åkeriet måste vara skapat innan man kan registrera ett fordon (se under rubrik ”Lägg till åkeri”). Lägg till fordon: Hantera Fordon - Klicka på knappen ”Skapa”.

Ta bort ett fordon
Om ett fordon inte ska vara ansluten längre till Redovisningscentralen måste Taxibolaget/flottan eller installatören radera fordonet. Om du ska ta bort ett fordon klickar du på fordonets registreringsnummer – klicka på knappen ”Redigera” – klicka på knappen ”Radera”.

Redigera ett fordons taxameterserienummer
Om du ska ändra ett fordons taxameterserienummer klickar du på fordonets registreringsnummer – klicka på knappen ”Redigera”.

Vad betyder de olika avvikelserna?
Det finns flera olika avvikelser som man kan få i redovisningscentralen. Man kan se anledningen till en avvikelse genom att klicka på bilens registreringsnummer. Där kan du se händelser för de senaste 30 dagarna för just den bilen. Nedan kan du se vad de olika avvikelse betyder.

UTEBLIVEN:
Ingen tömning har utförts från taxametern inom 7-dygnsperioden. Alla körpass som är körda från föregående tömning kommer att registreras i redovisningscentralen vid nästa tömning av taxametern.
Rekommendation: Töm taxametern vid varje avslutat körpass för att inte missa tömning inom 7dygnsperioden. Ifall du har tömt och ändå fått en avvikelse vänligen kontakta ditt taxiföretag/åkeriservice.

UTEBLIVEN MED BESKED:
Ingen tömning har utförts men det finns ett registrerat besked för perioden. Allt är i sin ordning, ingen åtgärd krävs.

DELVIS UTEBLIVEN:
Ett tekniskt fel som kan uppstå. Tömningen har utförts men all information har inte kommit med. Får du följande fel mer än vid ett tillfälle vänligen kontakta ditt Taxiföretag/åkeriservice.

BRUTEN FOLJD:
Ett tekniskt fel som kan uppstå. Ett eller flera körpass har inte kommit med i tömningen av taxametern. Får du följande fel mer än vid ett tillfälle vänligen kontakta ditt Taxiföretag/åkeriservice.

Glömt lösenord
Klicka på knappen ”Glömt Lösenordet?” via denna länk https://login.cabonline.com/

Vid supportfrågor kontakta din administratör på den beställningscentral eller det taxibolag du är kopplad till. Vid tekniska fel kontakta cabrc@cabonline.com

Bli kund

Om du vill bli kund eller har frågor kontaktar du oss via e-post:

CabRC@cabonline.com